مصاحبه مدیر فروش شرکت با مجله صنعت نسوز

مصاحبه مدیر فروش شرکت با مجله صنعت نسوز

لطفا بیوگرافی از خود بفرمایید :
اینجانب محمد رضا ترکان فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی ارشد می باشم. در سال 2931 از طریق جناب مهندس فیروز
سلیمی از مدیران اسبق نسوز فولاد خوزستان فعالیت خود را در شرکت سلیم صنعت سپاهان دررابطه با مواد نسوز کارخانجات فولادسازی شروع
نموده و تاکنون در سمت مدیریت فروش شرکت سلیم صنعت سپاهان مشغول به کارهستم.

ادامه مطلب “مصاحبه مدیر فروش شرکت با مجله صنعت نسوز”