شرکت سلیم صنعت سپاهان با تولید بهترین کیفیت مواد دیرگداز در کشوربا استفاده از صرفه جوئی در مصرف مواد اولیه ، درصدد جلب رضایت کامل کلیه صنایعی که با دمای بالا کار می کنند می باشد.

گواهینامه ها

اطلاعات تماس

03132374601

ایران - اصفهان - شهرک صنعتی مورچه خورت

info@salimsanat.ir

خاصیت دیرگدازی مواد دیرگداز(نسوز)

این خاصیت به ترکیب شیمیایی و ساختمان بلورین مواد بستگی دارد . مثلاً در ترکیبات آلومینیوم دار ، رابطه ی مستقیمی بین پایداری حرارتی و مقدار آلومینیوم هر ترکیب وجود دارد . برای مثال پایداری حرارتی رس با 45 درصد AL2o3 تقریبا 1750 درجه سانتی گراد است در حالی که پایداری حرارتی خالص Al2o3 حدود […]