شرکت سلیم صنعت سپاهان با تولید بهترین کیفیت مواد دیرگداز در کشوربا استفاده از صرفه جوئی در مصرف مواد اولیه ، درصدد جلب رضایت کامل کلیه صنایعی که با دمای بالا کار می کنند می باشد.

گواهینامه ها

اطلاعات تماس

03132374601

ایران - اصفهان - شهرک صنعتی مورچه خورت

info@salimsanat.ir

لازمه های دیرگدازی

لازمه های عمومی یک ماده دیرگداز را می توان بصورت زیر بیان کرد 1- قابلیت تحمل در دماهای بالا 2- قابلیت تحمل در برابر تغییرات ناگهانی دما 3- قابلیت تحمل برخورد با فلزات مذاب ، گازهای گرم و خوردگی سایشی 4- قابلیت تحمل فشار در شرایط کارکرد 5- ضریب انبساط حرارتی پایین 6- قابلیت تحمل […]