شرکت سلیم صنعت سپاهان با تولید بهترین کیفیت مواد دیرگداز در کشوربا استفاده از صرفه جوئی در مصرف مواد اولیه ، درصدد جلب رضایت کامل کلیه صنایعی که با دمای بالا کار می کنند می باشد.

گواهینامه ها

اطلاعات تماس

03132374601

ایران - اصفهان - شهرک صنعتی مورچه خورت

info@salimsanat.ir

ویژگی های دیرگدازها

خواص مهم دیرگداز ها که بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد عبارتند از : ترکیب شیمیایی دانسیته بالک density bulk تخلخل ظاهری apparent porosity گرانش ویژه نسبی specific gravity apparent استحکام در دماهای معمولی این خواص اغلب خواصی است که برای کنترل تولید و فرآیند کنترل کیفیت استفاده می شود . ترکیب شیمیایی به عنوان […]